Wel of geen extra 'e' ?

'Op het chic/chique feest, was er continu/continue harde muziek.'

Weet jij welke varianten correct gespeld zijn? Vaak kun je het ook horen als je het hardop uitspreekt.

Chic is goed als het woord als ‘sjiek’ moet klinken: een chic pakeen chic hotel.
Chique is de verbogen vorm, die als ‘sjieke’ klinkt: een chique jurkeen chique tent. De vergrotende trap is chiquer en de overtreffende trap is chicst.

Er komt alleen een e in continu(e) als je die hoort: een continue bewegingeen continue stroom van klachtendat continue geklets van hemContinue is dan een verbogen bijvoeglijk naamwoord, vergelijkbaar met langdurige of voortdurende.