Correctie voor uitgeverijen

Voor uitgeverijen en self-pubbers corrigeer ik met liefde en plezier manuscripten. Met vijftien jaar ervaring als webredacteur en tekstschrijver, weet ik feilloos de fouten uit een tekst te halen en zinnen vlot leesbaar te maken. Om mijn vaardigheden te perfectioneren, heb ik in 2020 de masterclass Teksten corrigeren van Chinouk Thijssen en de cursus Kinderboekencorrector van Mirjam Hoekstra met succes afgerond.

Een scherp oog

Ik kijk met een frisse blik en een scherp oog naar het manuscript en check het woord voor woord. Ik kijk naar spelfouten, grammatica, zinsconstructies, terugkeer van dezelfde woorden, interpunctie, stijlfouten en andere taalkundige aspecten. Ik werk inmiddels voor meerdere uitgeverijen als freelance corrector.

 

Historische romans | romans | young adult | feelgood | chicklit | jeugdboeken

Boeken die ik heb gecorrigeerd

 


«   »